Poginet's Blog

Buhay Bagong Kasal: Ang Asawa kong Seafarer at Poginet SIM

Buhay Bagong Kasal: Ang Asawa kong Seafarer at Poginet SIM

Ikinasal kami ng mister kong si Reynan isang buwan bago ng unang sampa niya sa barko noong nakaraang taon, Enero...

4G Internet SIM for seafarers

4G Internet SIM for seafarers

I can video-call with my family after a week at sea. Hi everyone there at Poginet! I want to thank...

Stay connected as you travel!

Stay connected as you travel!

  How important is to stay connected as you travel across borders?   First of all I want to thank...

The seafarer in the Internet era

The seafarer in the Internet era

The era of romantic, adventurous and conqueror sailor is long gone. Today’s worldwide seafarer’s profile has dramatically changed. Most seafarers...